Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G8 - přijímací zkoušky 2010/2011
1. kolo, 26. 4. 2011


1. Narýsuj dva libovolné trojúhelníky tak, aby jejich společnou částí byl čtyřúhelník.
2. Jana a Martin zdobí stromeček. Chtějí použít i vánoční svíčky, které jsou pravidelně rozvěšeny na kabelu. Kabel začíná svíčkou a končí zástrčkou. Svíček je 29, vzdálenost mezi nimi je vždy 370 mm a od poslední svíčky k zástrčce je 12 dm. Kolik centimetrů měří kabel?
3. Za zájezd pro dva dospělé a dvě děti zaplatila rodina 53 670 Kč. Kolik Kč stál zájezd pro dospělého, když cena za 1 dítě byla 10 365 Kč?
4. Truhlář má zpracovat pětimetrovou lať. Řeže z ní policové díly s délkou 42 cm. Kolik nejvíce dílů může z latě vytvořit a jak dlouhý kousek mu zbude?
5. Do obchodu dovezli trička. Čtvrtina z nich byla fialová, polovina byla modrá a zbylých 420 triček mělo pruhy různých barev. Kolik bylo modrých triček?
6. Doplňte dva následující členy číselné řady: 1, 4, 2, 8, 6, 24, 22, ?, ?
7. Trať na lince metra se má opravit v délce 1920 m mezi dvěma stanicemi. Práce probíhají z obou stran současně. Z jedné strany se denně opraví 90 metrů, z druhé 70 metrů. Kolik dní bude trvat, než se obě pracovní čety potkají a trať bude opravena?
8. Dřevěná krychle o hraně 63 mm se natře na zeleno a rozřeže na menší krychličky s hranou 21 mm. Kolik malých krychliček nemá žádnou stranu zelenou?
9. Myslím si číslo. Vynásobím jej třemi. Přičtu 5 a od výsledku odečtu nejmenší dvojciferné číslo. Nakonec dostanu číslo 25. Jaké číslo jsem si myslel?
10. Na orientačních závodech byl hromadný start v 10:00. Jirka trať za 48 minut. Petra doběhla čtvrť hodiny za ním a Martin 9 minut za Petrou. V kolik hodin doběhl do cíle Martin?

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara