Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G8 - přijímací zkoušky 2009/2010
1. kolo, 22. 4. 2010


1. Vypočítej rozdíl součinu a podílu čísel 68 a 17.

2. Obytná místnost má délku 540 cm, její šířka je o třetinu menší. Kolik metrů čtverečních linolea je třeba na pokrytí podlahy této místnosti?

3. Včelař vytočil 127 litrů medu. Měl pouze 15 pětilitrových lahví. Zbytkem medu plnil dvoulitrové lahve. Kolik bylo dvoulitrových lahví?

4. Synovi je dnes devět let. Za tři roky bude jeho tatínek třikrát starší než on v té době.
a) Kolik let je tatínkovi dnes?
b) Maminka je o čtyři roky mladší než tatínek. Kolik let bylo mamince, když se jí syn narodil?

5. Pes chtěl dohonit lišku vzdálenou 30 m. Skoky psa byly 2 m dlouhé, skoky lišky 1 m dlouhé. Zatímco pes udělal 2 skoky, liška udělala 3 skoky. Jak velkou vzdálenost překonal pes, než lišku dohonil?

6. Vypočítej
a) 50 - 20 : 5 + 240 : (88 - 14 + 6 ) =
b) 800 m + 4 km + 2 km 200 m = .... m
c) 20 cm + 15 dm + 2 m - 70 mm = .... cm
d) 2 kg 300 g - 700 g = .... g

7. Kniha a pero stojí 300,- Kč, kniha a dvě pera stojí 360,- Kč. Kolik stojí kniha?

8. Autobus z Prahy měl přijet do Paříže v 19 hodin 51 minut. Měl však 102 minut zpoždění. Kdy do Paříže skutečně dorazil?

9. Kuličky v každé ze čtyř šedivých mističek mají stejnou hmotnost, a to 9 kg. Urči, jakou hmotnost má malá, střední a velká kulička.
mat3-10.gif

10. Doplň chybějící body na síti hrací kostky, víš-li, že součet bodů na protějších stěnách kostky je 7:
mat3-10.gif

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara