Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G8 - přijímací zkoušky 2007/2008


1. Kterou číslici musíš při opisování zápisu čísla 568 439 vynechat, aby nový zápis představoval
a) co největší číslo,
b) co nejmenší číslo?

2. Urči, jakým číslem bude pokračovat řada
a) 2, 6, 18, 54, …
b) 5, 6, 8, 11, 15, …

3. Vypočítej
a) 40 - 20 : 5 + 8 (88 - 6 13) =
b) 5 km 800 m + 2 km 300 m = ….. m
c) 25 cm + 15 dm + 1 m - 120 mm = ….. mm
d) 6500 g - 2 kg 300 g = ….. g

4. Do kroužků na obrázku doplň číslice 1,2,3,4,5,6 tak, aby součet na každé straně trojúhelníku byl 9.
mat7-08.gif

5. Obdélník má obvod 24 cm. Jeho délka je 3 krát větší než šířka. Urči rozměry obdélníku.

6. Honza ujel za 15 minut 3 km. Za kolik hodin dojede do cíle vzdáleného 36 km, jestliže pojede stále stejnou rychlostí?

7. Zákazník si objednal zhotovení fotografií přes internet. Kolik korun bude muset zaplatit za dodání fotografií v počtu 175 kusů, když jedna stojí 2 Kč. K ceně fotografií se přičítá ještě manipulační poplatek 40 Kč a poštovné 64 Kč.

8. Na stole leželo 24 švestek. Jarda z nich snědl šestinu. Potom přišel Karel a snědl 2/5 ze zbytku švestek. Nakonec přišla Aneta a snědla 1/4 ze zbytku po Karlovi. Kolik švestek zůstalo na stole?

9. Polovina dětí ve třídě má jedničku z matematiky. Dvojku má 12 dětí a trojku má třikrát méně žáků než dvojku. Čtyřku a pětku neměl žádný žák. Kolik žáků je ve třídě?

10. Doplň místo hvězdiček chybějící číslice ( má-li úloha více řešení, napiš všechna ):
mat7-08.gif

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara