Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G8 - přijímací zkoušky 2006/2007


1)Čtyřmetrovou tyč rozdělíme čtyřmi řezy na stejně dlouhé díly. Jakou délku v centimetrech bude mít každý díl?

2)Doplňte místo hvězdiček číslice, aby byl součet správně:
* 0 * 7
3 9 6 *
6 * 6 1

3)Vypočítejte, o kolik je větší součin čísel 60 a 15 než dvojnásobek jejich součtu.

4)Při hodu třemi kostkami padl součet 10. Na zelené kostce padlo o jednu víc než na červené, na modré o tři méně než na červené. Kolik padlo na jednotlivých kostkách?

5)Kolik čtvercových dlaždic o straně 50 cm je třeba na vydláždění obdélníkové haly dlouhé 9 m a široké 5 m?

6)Co je těžší a kolikrát, kilový pytel peří nebo pětisetgramový pytel brambor?

7) Čaroděj Čáryfuk narýsoval obdélník, který měl stranu AB dlouhou osm centimetrů a stranu BC měl o dvacet milimetrů kratší než AB. Potom narýsoval jeho úhlopříčky a průsečík úhlopříček označil S. Narýsuj stejný obrázek.

8) Robot Emil chrlil řadu čísel: 1, 3, 6, 10, 15, 21, *, * ,* . Doplň místo hvězdiček správná čísla.

9) Hurvínek říká Máničce: " Pozítří budu mít narozeniny!". Mánička mu odpověděla: "Já jsem měla včera svátek." Spejbl utrousil: "Den před svátkem Máničky bylo pondělí." Na který den v týdnu připadnou Hurvínkovy narozeniny?

10) Aby Honza vysvobodil princeznu, musel useknout šestihlavému drakovi všechny hlavy. Při jednom seknutí vždy drakovi odpadly dvě hlavy najednou, ale pokud mu zůstala alespoň jedna hlava, okamžitě mu jedna další hlava opět narostla. Kolikrát musel Honza seknout, aby princeznu vysvobodil?

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara