Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G8 - přijímací zkoušky 2005/2006


1. Ze vzduchovací hadičky v akváriu vychází pět bublinek vzduchu za sekundu. Kolik bublinek vyjde z hadičky za hodinu?

2. Den po mém svátku budu moci říci: "Pozítří je úterý." Který den mám svátek?

3. Vypočtěte 15 + 254 - 269 + 485 + 15 =

4. Kolika řezy lze rozdělit prkno dlouhé 2 metry na 7 stejných dílů?

5. Těsně před cílem závodu předběhneš závodníka, který běžel na druhém místě. Kolikátý proběhneš cílem?

6. Určete největší a nejmenší trojciferné číslo tak, aby se v žádném z nich neopakovala žádná cifra. Pak vypočtěte součet těchto čísel.

7. Sestrojte obdélník, jehož jedna strana je dvakrát delší než druhá a obvod měří 18 cm. Pak sestrojte kružnici, která prochází všemi vrcholy tohoto obdélníku.

8. Jakým číslem nahradíte otazník , aby vznikla sestupná řada čísel?
  635    315    155    ?    35    15    5

9. Pan Novák a paní Nováková mají 3 dcery. Každá z těchto dcer má 2 bratry. Kolik členů má rodina Novákových?

10. Přednáška trvala 90 minut a skončila v jedenáct hodin. V kolik hodin začala?

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara