Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G8 - přijímací zkoušky 2004/2005


1. Doplň další 2 členy číselné řady:
a) 1, 10, 100, 1000, ... , ...
b) 3, 9, 15, 21, ... , ...
c) 5, 11, 23, 47, ... , ...

2. Vypočítejte: (159 - 31) : 4 =

3. Od největšího trojciferného čísla odečti největší dvojciferné sudé číslo.

4. Rodiče koupili nábytek za 30 000 Kč. Polovinu zaplatili hned při nákupu, zbytek budou splácet jeden rok ve 12 stejných měsíčních splátkách. Kolik korun budou každý měsíc splácet?

5. Srdce dospělého člověka vypumpuje za 1 minutu 12 litrů krve. Kolik litrů vypumpuje za hodinu?

6. Dřevěnou krychli o hraně 3 cm ponoříme do zelené barvy a potom rozřežeme na krychličky o hraně 1 cm. Kolik z těchto krychliček má:
a) právě 3 obarvené stěny,
b) právě 2 obarvené stěny,
c) právě 1 obarvenou stěnu,
d) všechny stěny neobarvené?

7. Je dán obdélník ABCD se stranami a = 60 mm a b = 4 cm.
a) Sestrojte tento obdélník.
b) Vypočítejte jeho obvod.
c) Vypočítejte jeho obsah.

8. Obchodník přivezl do obchodu 200 balíčků kávy po 75 g. Kolik kilogramů kávy přivezl?

9. Auto mělo v nádrži 8 litrů benzínu a ujelo s nimi celkem 136 km.
a) Kolik km ujelo průměrně s jedním litrem benzínu?
b) Kolik km by ujelo při stejné spotřebě s 25 litry benzínu?

10. Tatínkovi je 40, mamince 36, synovi 12 a dceři 8 let. Jaký je průměrný věk člena této rodiny?

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara