Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - test - G8 - přijímací zkoušky 2013/2014
1. kolo, 22. 4. 2014


Text:

Nadešly listopadové plískanice, deště bičovaly ulice a mlhy zahalovaly kraj.

Úkoly:

1. Napište, z kolika vět se skládá souvětí:

2. Vypište z jednotlivých vět podmět a přísudek:

3. Urči v zadaném souvětí všechny slovní druhy – číslice nad slova v textu:

4. Nahraďte uvedená slova synonymy:
a) nadešly
b) zahalovaly

5. Určete všechny mluvnické kategorie u zadaných slov:
a) plískanice
b) ulice

6. Určete druhy přídavných jmen:
a) listopadové plískanice
b) podzimní ulice
c) sestřina nálada
d) trpěliví lidé

Následující úkoly se nevztahují k zadanému souvětí.

7. Dejte zájmeno já do správného tvaru:
a) Podívej se na (já).
b) Se (já) nepočítej.
c) (Já) nemůžeš důvěřovat.
d) Dej (já) peníze.
e)
8. Vyberte a zakroužkujte správný tvar:
a) aby ste na to přišli
b) abychom na to přišli
c) aby jsme na to přišli

9. Zakroužkujte variantu, ve které jsou jen přídavná jména měkká:
a) prosí, velcí, mladí
b) kvetoucí, knížecí, husí
c) krásní, jarní, červení

10. Zakroužkujte slovo, ve kterém je pravopisná chyba:
a) ocún
b) vúdce
c) túra

11. V kterém případě použijete předponu z- ; zakroužkujte správnou variantu:
a) jablko –červenalo
b) –lepil papír
c) –hýbni se!

12. Utvořte 2. osobu jednotného čísla minulého času:
a) divit se
b) koupat se
c) líbit se

13. Od uvedených spojení vytvořte 1. pád množného čísla:
a) hezký pejsek
b) běloučký motýl
c) mořský orel

14. Od uvedených příslovcí vytvořte přídavná jména:
a) hlučně
b) výhružně
c) překrásně

15. Doplňte správný tvar číslovky oba :
a) S ..... dívkami jsem se viděla.
b) Stál pevně na ..... nohách.

16. K daným slovům vytvořte slova opačného významu:
a) vysoko
b) mělký
c) večerní
d) tma

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara