Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - test - G8 - přijímací zkoušky 2010/2011
1. kolo, 26. 4. 2011


Text:

Schylovalo se k večeru, když se obloha temně zatáhla a strhla se prudká bouře doprovázená silnou vichřicí.

Úkoly:

1. Určete počet

2. V poslední větě určete základní skladební dvojici

3. Určete druhy slov:
když
temně

4. Uveďte příbuzné slovo se slovem bouře

5. Slova temně a obloha nahraďte jinými slovy se stejným významem

6. U slova strhla se určete
osobu
číslo
čas
způsob

7. U slova vichřicí v textu určete
slovní druh
pád
číslo
vzor

8. U slova zatáhla určete
kořen
předponu

9. Vypište všechna slova neohebná

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara