Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - jazykový rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2008/2009
1. kolo, 22. 4. 2009


Text:

Obloha bez mráčku slibovala nádherný výlet zimní Šumavou, proto jsme nasadili běžky a vydali jsme se hned ráno na dlouhou a náročnou cestu.

Úkoly:

1. Určete počet vět v souvětí: ______________________________________

2. Z první věty vypište základní skladebnou dvojici:
____________________________________________________________________________
3. Vypište ze souvětí všechny holé přísudky:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Určete v textu slovní druh těchto slov:
obloha ______________________________________
bez ______________________________________
zimní ______________________________________
proto ______________________________________
běžky ______________________________________
ráno ______________________________________

5. U slovesa slibovala určete:
osobu ______________________________________
číslo ______________________________________
čas ______________________________________
způsob ______________________________________

6. U slovesa nasadit si vytvoř tvar 2. os. č. j. podmiňovacího způsobu přítomného:
____________________________________________________________________________

7. Vyznačte kořen slov
pracovitý ______________________________________
sledovat ______________________________________

8. Označte jen slova s dvojhláskou:
koupat
louže
doučovat
doubek
pouliční
zafoukat

9. Označte jen slova bez koncovky
letec
bílý
učit
koš
tisíc
bratrovi
sto

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara