Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G8 - přijímací zkoušky 2006/2007


Text:

Mlynářovy děti Vašík a Marjánka často úžasem kulily oči, když se ve mlýnské kuchyni vypravovaly všelijaké ty podivné příhody a pohádky.

Úkoly:

1. Určete počet vět v souvětí: ___________________________________________________

2. Z poslední věty textu vypište holý přísudek:
_____________________________________________________________________

3. Označte, které slovo je v textu holým podmětem:
a) oči
b) děti

4. Určete slovní druhy u těchto slov z textu:
Mlynářovy ______________________
často ______________________
ve ______________________
kuchyni ______________________
ty ______________________

5. Určete pád a číslo u těchto slov v textu:
oči ______________________
kuchyni ______________________
podivné ______________________

6. Napište, kolik je ve slově "úžasem" slabik:
____________________________________________

7. Označte slovo s koncovkou:
Vašík
Marjánka
kuchyň

8. Napište v přítomném čase větu: "Děti kulily oči."
_____________________________________________________________________

9. Vyberte vhodné slovo ke slovu "mlynářovi" z těchto podstatných jmen:
dcery, hoši, kuřata, pole
Spojení napište:
____________________________________________________________

10. Vytvořte přídavné jméno od slova "dítě":
_________________________________________________________

11. Vypište slovo, které nepatří do skupiny (není s ostatními příbuzné):
pohádka, pohádat se, pohádkář, pohádkový, pohádkově
_________________________________________________________

12. Napište, kolik hlásek je ve slově "vyprávět":
_________________________________________________________

13. Určete u sloves v každé z těchto vět slovesný způsob:
a) Vypravujte dětem pohádky. ___________________________
b) Vyprávíte dětem pohádky? ___________________________
c) Vyprávěli dětem pohádky. ___________________________

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara