Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G8 - přijímací zkoušky 2006/2007


Text:

Jednou chodil světem medvědář Kuba Kubikula a ten chlapík měl veliké potíže se svým medvědem Kubulou. Medvěd byl hajdalák a mlsoun. Nečesal se, nemyl a chodil jako ledajaká opice.

Úkoly:

1. Určete počet vět v prvním souvětí: ...................................

2. Z věty "Medvěd byl hajdalák a mlsoun." vypište podmět:
......................................................................

3. Určete slovní druhy u těchto slov z textu:
světem ...................................
a ...................................
ten ...................................
měl ...................................

4. Označte slova bez koncovky:
a) medvědář
b) medvědem
c) mlsoun

5. Určete, kolik má slovo medvěd
a) hlásek ...................................
b) slabik ...................................

6. Určete pád a číslo u těchto podstatných jmen v textu:
potíže ...................................
opice ...................................

7. Dejte do náležitého tvaru slova v závorce, celé spojení napište:
Medvědice se (dvě medvíďata) šla lesem.
......................................................................

8. Označte větu (podtržením), ve které je chyba. Chybu opravte a větu napište správně:
a) Kubovi se nic nelíbilo.
b) Kubovi oči se rozzářily radostí.
c) Kubovi kamarádi se smáli.
d) Kubovi rodiče se zlobili.

......................................................................

9. Doplňte rčení: Dvakrát měř, .............................................

10. Které slovo nepatří do řady: chodit, chůdy, chudák, chůze, chodník, chodba?
.....................................................................

11. Utvořte slova opačného významu ke slovům:
malý ...................................
ošklivý ...................................
zlo ...................................

12. Kterými slovy byste mohli v textu nahradit slova veliké potíže:
......................................................................

13. Od kterého slova je odvozeno slovo medvědář?
......................................................................

14. Určete vzory, podle kterých se následující přídavná jména skloňují:
cizí ...................................
ryzí ...................................
Kubův ...................................

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara