Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G8 - přijímací zkoušky 2005/2006


1. Podtrhni slova ohebná a označ variantu, která obsahuje pouze slova neohebná:
a) - ať, zítra, pod, kdy, nádherný
b) - mňam, marně, jestliže, jak, špatně
c) - kvůli, dnes, když, teprve, dům

2. Věta: Kéž bych se lépe učil! je:
a) - rozkazovací
b) - oznamovací
c) - přací

3. Která z následujících vět rozhodně nepatří na začátek dopisu? :
a) - Vážený pane Macourku!
b) - Už nemám čas, tak ahoj a napiš.
c) - Dnes mám čas, a tak píšu.
d) - Mám starost, co je s tebou, dlouho ses neozval.

4. Urči u vyznačených sloves slovesný způsob:
a) - Martin nám přinesl kotě. .......
b) - Uměli byste namalovat koně? .......
c) - Napiš ten dopis až večer. .......
d) - Připravil sis věci do školy? .......

5. Urči pád vyznačených podstatných jmen:
a) - V oknech se objevily hlavy prvňáčků. .....
b) - Prvňáčci chodí rádi do školy......
c) - Auta tam prodávají už dlouho. .....
d) - Voláním vítali diváci své oblíbence. .....

6. Jak roste chlapec, o kterém se říká "roste jako z vody"?
a) - velmi pomalu
b) - nápadně rychle

7. Označ variantu, ve které jsou podstatná jména pouze podle vzoru pán a stroj:
a) - inženýr, Rumcajs, pes, otec
b) - Pepík, cíl, pytel, bůh
c) - Jarda, křemínek, pařez, horník

8. Ve které variantě je chyba? Chybu podtrhni:
a) - Chtěl bych být smělý jako ty.
b) - Žil v domnění, že mu lže.
c) - U potoka rostly poměnky a blatouchy.

9. Označ variantu, která je gramaticky správná. Chyby ve zbývajících variantách podtrhni:
a) - Vypadala velmi tajemě.
b) - Beze mně tam nechoď.
c) - Osvojil si tamější zvyky.

10. Urči počet vět v souvětí:
Kopřivy se pyšně tyčily ve všech koutech a ohromné lopuchy rozkládaly své listy jako deštníky čekající na první krůpěje letního deště.
a) - dvě věty
b) - tři věty
c) - čtyři věty

11. Z každé věty vypiš zájmeno/zájmena:
a) - Nechceš mi půjčit ten kabát? ..........
b) - Večer vás něco překvapilo? ..........
c) - Znáš dívku, která mu pomohla? ..........

12. Z následujících veršů
a) - a pustím se do táty
b) - a vydám se do lesa
c) - a budu spát a spát
d) - a taky se napiju

vyberte do básně ten, který se nejlépe hodí na vynechané místo, označené v básni tečkami

Sněd jsem talíř s buchtami
a teď se dám do mámy,
hamy, hamy, ham -
pak sním pekáč s kuřaty
.................
lidi, to se mám

13. Které z následujících slov se nejvíce blíží opačnému významu slova "veselý":
a) - rozesmátý
b) - hodný
c) - radostný
d) - smutný

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara