Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - diktát - G8 - přijímací zkoušky 2004/2005


Ranní vycházka

Po ránu jsem si vyšel do přírody. Pozoroval jsem probouzející se krajinu a při pohledu na ni jsem si uvědomil, jaké má nebývalé půvaby. U nohou mi pobíhali mravenci, kteří sháněli trochu potravy. Mezi větvemi stařičké lípy se shlukly roje včel. V této společnosti jsem si vůbec nepřipadal osamělý. Pochopil jsem, že je naše krajina úchvatná, i když nevzbuzuje nezvyklé dojmy jako moře, vrcholy velehor nebo rozsáhlé stepi.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara