Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G4 - přijímací zkoušky 2013/2014
1. kolo, 22. 4. 2014


1) Řešte rovnici a proveďte zkoušku:
mat1-14.png

2) Vypočítejte obvod a obsah rovnoramenného trojúhelníku, jehož základna má délku 6cm a výška k ní kolmá je o 2cm kratší než tato základna.

3) Na gymnáziu studuje 198 chlapců, což je 44% z celkového počtu studentů. Kolik má gymnázium celkem studentů a kolik zde studuje dívek?

4) Jaký objem má kvádr o rozměrech 16cm, 40mm a 3dm? Výsledek vyjádřete nejdřív v mililitrech a pak převeďte na litry.

5) Vypočítejte:
mat2-14.png
6) Cyklista ujede za 35 minut 14 kilometrů. Za jak dlouho ujede 72 kilometrů, jede-li stále stejnou rychlostí?


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara