Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G4 - přijímací zkoušky 2012/2013
1. kolo, 22. 4. 2013


1. Kapacita kina je 350 diváků. Při promítání nového filmu bylo hlediště zaplněno jen na 16%. Kolik sedadel zůstalo volných?

2. Řešte rovnici, proveďte zkoušku:
mat2-13.jpg

3. Ve třech skladištích bylo uloženo 70 tun obilí. V druhém skladišti bylo uloženo o 8,5 t méně než v prvním skladišti a ve třetím skladišti bylo uloženo o 3,5 t více než v prvním skladišti. Kolik tun obilí bylo uloženo v jednotlivých skladištích?

4. Délky stran obdélníku jsou v poměru 4 : 3 a obvod obdélníku je 56m. Vypočítejte délky stran obdélníku a délku úhlopříčky obdélníku.

5. Část střechy má tvar rovnoramenného trojúhelníku se základnou délky 24 m a rameny délek 15 m. Vypočítejte obsah této části střechy.

6. mat1-13.jpgČtvercové parkoviště se stranou délky 24 m křižují dvě cesty, jedna široká 2 m a druhá široká 3 m. Cesty jsou na sebe kolmé a jejich okraje jsou rovnoběžné s alespoň jednou stranou parkoviště (viz. obrázek). Vypočtěte obsah parkoviště bez cest (světle šedá plocha).

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara