Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G4 - přijímací zkoušky 2011/2012
1. kolo, 23. 4. 2012


1. Řešte rovnici a proveďte zkoušku:
mat1-12.png

2. Doplňte poslední dvě číslice čtyřciferného čísla 47** tak, aby bylo dělitelné zároveň pěti, třemi a čtyřmi.

3. K základní ceně zboží se přičítává daň z přidané hodnoty (DPH). Jaká je cena bez DPH u vybraného modelu vozu Škoda Fabia, jestliže cena včetně DPH činí 246 000 Kč? (sazba DPH je 20%).

4. Vybarvená plocha ABCD má obsah 24 cm2. Určete rozměry obdélníku KLMN, jestliže délky jeho stran jsou v poměru 3 : 1 (body A, B, C, D jsou středy stran obdélníku KLMN).
mat2-12.png
5. Kružnice na obrázku je rozdělena na čtyři oblouky o délkách 2, 5, 6 a x. Určete x, jestliže oblouku o délce 2 odpovídá středový úhel 30°.

6. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s přeponou c je dána velikost odvěsny a = 36 cm a obsah trojúhelníka ABC je S = 432 cm2. Vypočtěte:
a) velikost odvěsny b,
b) velikost těžnice ta (těžnice na stranu a).

7. Je dán kvádr ABCDEFGH. Kolik existuje nejkratších cest po hranách kvádru z vrcholu A do vrcholu G?

8. Stejné výrobky byly uloženy ve třech stejných bednách. V první bedně bylo uloženo 40 výrobků, ve druhé 35 výrobků. Celková hmotnost všech tří beden s výrobky byla 65 kg. První naplněná bedna měla hmotnost 25 kg. Kolik výrobků je ve třetí bedně, jestliže hmotnost prázdné bedny je 5 kg?

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara