Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G4 - přijímací zkoušky 2010/2011
1. kolo, 26. 4. 2011


1. Tři zaoceánské lodě vyplouvají v jeden den ze stejného přístavu. První se do přístavu vrací za 18 dní, druhá za 20 dní, třetí za 36 dní. Loď přijede vždy v ranních hodinách, doplní zásoby a večer se opět vydává na stejnou cestu. Za kolik dní se všichni tři kapitáni lodí opět mohou sejít na oběd?

2. V mateřské školce trpí alergiemi 50% všech dětí. Z nich je 80% alergických na prach a pyly a zbývající 3 děti jsou alergické na jiné podněty. Určete, kolik dětí celkově navštěvuje tuto školku.

3. Kolik m3 vody získáme, smícháme-li 3hl a 200 dm3 vody?

4. Bazén se naplní jedním přívodem za t hodin, druhým přívodem za s hodin. Zapiš výraz, který vyjadřuje jaká část bazénu se naplní za 1 hodinu, budou-li oba přívody otevřeny současně.

5. Doplňte správně výrazy do čtverečků: mat1-11.png

6. Doplňte správné číslo místo hvězdičky: mat2-11.png

7. Které číslo je řešením rovnice? mat3-11.png

8. Určete délku tětivy AB kružnice k(S, 13 cm), je-li vzdálenost středu S od přímky AB rovna 1,2 dm.

9. Papírový pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami o velikostech 6 cm a 8 cm je přeložen podél spojnice středů odvěsen. Jaký obsah bude mít vzniklý lichoběžník?

10. Kolik % objemu hranolu zabírá jehlan? Vzorec pro výpočet objemu jehlanu je mat4-11.png

mat5-11.png

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara