Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G4 - přijímací zkoušky 2008/2009
1. kolo, 22. 4. 2009


1. Vypočtěte a výsledek upravte na zlomek v základním tvaru:
mat3-09.gif

2. Zjednodušte výraz a určete podmínky, za kterých má smysl:
mat4-09.gif

3. Zboží v ceně 10 000 Kč bylo dvakrát zlevněno, a to vždy o 10 %. Kolik procent z původní ceny činila výsledná cena?

4. Řešte rovnici a proveďte zkoušku:
mat5-09.gif

5. Automobil ujel vzdálenost 84 km za 1 hodinu a 30 minut. Jak dlouho by trvala stejná cesta cyklistovi, který za 1 hodinu urazí o 32 km méně, než ujede za 1 hodinu automobil?

6. Vypočtěte objem a povrch válce, který vznikne otáčením obdélníku s rozměry 8 cm a 3 cm kolem jeho osy souměrnosti, procházející kratší stranou obdélníku. Výsledky zaokrouhlete na jednotky. (Při výpočtech počítejte s hodnotou π = 3,14.)

7. Je dán rovnoramenný lichoběžník, jehož základny mají délku 10 cm a 16 cm. Jeho výška je 4 cm. Vypočtěte obvod lichoběžníku.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara