Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G4 - přijímací zkoušky 2007/2008


1. Vypočítejte:
mat1-08.gif

2. Velký čtverec na obrázku má obsah 64 cm2. Bílý čtverec uvnitř vznikl tak, že jsme pospojovali body dělící strany velkého čtverce v poměru 3:1. Vypočítejte obsah bílého čtverce.
mat2-08.gif

3. Jaký výraz musíme doplnit místo otazníku, aby vznikla pravdivá rovnost?
mat3-08.gif

4. Jaká uspořádaná dvojice je řešením této soustavy rovnic?
mat4-08.gif

5. Slůně přibralo během pobytu v novém výběhu 40 % své hmotnosti a nyní má hmotnost 70 kg. Jakou hmotnost mělo při příchodu do nového výběhu?

6. Z celkového počtu stromů v sadu tvoří jabloně 3/5 a třešně 1/3. Zbytek stromů je 5 hrušní. Kolik stromů celkem je v sadu?

7. Na obrázku je síť pravidelného šestibokého jehlanu. Představte si, že těleso slepíte. Jak vysoký bude tento jehlan?
mat5-08.gif

8. Drát dlouhý 130 cm máme ohnout do tvaru obdélníka tak, aby jedna jeho strana byla čtyřikrát delší než druhá. Jaký bude obsah takto vzniklého obdélníka?

9. Vlak dlouhý 95 m jede přes most rychlostí 36 km/h. Od okamžiku, kdy vjede lokomotiva na most, do okamžiku, kdy most opouští poslední vagón, uplyne 15 s. Jak dlouhý je most?

10. Velikost úhlu BSC je 70°, velikost úhlu ASC je 120°. Určete výpočtem velikost úhlu ACB, který je v obrázku označen jako mat9-08.gif.
mat6-08.gif

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara