Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G4 - přijímací zkoušky 2006/2007


1. Upravte lomený výraz a určete podmínky:mat3-06.gif2. V kružnici o průměru 2 dm jsou sestrojeny dvě rovnoběžné tětivy délky 16 cm a 12 cm. Určete vzdálenost tětiv.

3. Usušením 3 kg čerstvých hub jsme získali 0,45 kg sušených hub. Kolik kg čerstvých hub je třeba usušit, chceme-li získat 1,5 kg sušených hub?

4. Rozdělte odměnu 8 000 Kč mezi tři pracovníky tak, aby druhý dostal o 25% více než první a třetí o dvě pětiny více než druhý. Kolik dostal každý?

5. Krychli o hraně 2 dm je vepsán válec. Vypočítejte objemy obou těles a zjistěte, kolik procent objemu krychle zaujímá válec.

6. Chodec jde průměrnou rychlostí 4 km/h. Za 20 minut za ním vyjel ze stejného místa cyklista průměrnou rychlostí 24 km/h. Za jakou dobu předjede cyklista chodce a kolik km přitom ujede?

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara