Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2013/2014
1. kolo, 22. 4. 2014


Text:

Přestože se blížil podzim a ptáci kteří pravidelně odlétají se už začínali houfovat aby se připravili na každoroční dlouhou cestu na jih včerejší sněhová bouře byla nepříjemným překvapením i pro zkušené meteorology.

Úkoly:

1. Doplňte v souvětí čárky.

2. Určete počet vět a vyznačte v textu. Rozhodněte, zda jde o souvětí souřadné, nebo podřadné.

3. Určete druh vedlejších vět.

4. Určete, které věty jsou ve vzájemném poměru, a rozhodněte v jakém.

5. U podtržených slov uveďte, o jaké větné členy se jedná.

6. U slov odlétají, dlouhou, každoroční, meteorology určete mluvnické kategorie a uveďte, podle jakých vzorů se skloňují.

7. Vypište ze souvětí všechny přívlastky shodné.

8. Nahraďte výrazy houfovat, cesta a nepříjemné překvapení synonymy tak, aby význam věty zůstal zcela zachován.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara