Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2012/2013
1. kolo, 22. 4. 2013


Text:

Nestávalo se často aby do vesničky která se rozprostírala na obou březích bystře plynoucí říčky a kterou od okolního světa oddělovaly zalesněné hradby kopců zavítal někdo z města a tak zpráva že do kamenného domku hajného Trnky dorazil lékař aby vyšetřil nemocného vyvolala v obci velké dohadování.

Úkoly:

1. Doplňte v souvětí čárky.

2. Určete počet vět a vyznačte v textu. Rozhodněte, zda jde o souvětí souřadné, nebo podřadné.

3. Určete druh vedlejších vět.

4. Určete, které věty jsou ve vzájemném poměru, a rozhodněte v jakém.

5. U podtržených slov uveďte, o jaké větné členy se jedná.

6. U slov (od) světa, (v) obci, velké, dohadování určete mluvnické kategorie a uveďte, podle jakých vzorů se skloňují.

7. Vypište ze souvětí všechny přívlastky shodné.

8. Nahraďte slova okolní, zpráva a nemocný synonymy tak, aby význam věty zůstal zcela zachován.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara