Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2011/2012
1. kolo, 23. 4. 2012


Text:

V prvním obchodě, kde bude v sobotu otevřeno, nakoupím všechno jídlo, co budeme potřebovat, a následně vyrazíme na víkendový výlet do přírody, abychom důstojně přivítali jaro.

Úkoly:

1. Určete počet vět v souvětí.

2. Určete druh souvětí.

3. Vypište věty vedlejší a určete jejich druh.

4. Určete vid u všech plnovýznamových sloves, která se v souvětí vyskytují, přiřaďte k nim vidovou dvojici:

5. U všech plnovýznamových sloves v souvětí určete třídu a vzor:

6. Určete větné členy:
do přírody
důstojně
v obchodě

7. Určete slovní druhy:
následně
prvním
otevřeno

/ 8. Nahraďte slova obchod, jídlo a výlet vždy jedním synonymem.

9. Vypište přísudek jmenný se sponou:

10. U slovesa v poslední větě určete slovesný způsob.

11. Určete všechny mluvnické kategorie výrazu sobotu.

12. Přestylizujte vhodně souvětí tak, aby mělo o jednu větu vedlejší méně.

13. Není v textu:
Následující větu přeformulujte tak, aby neobsahovala stylistická a gramatická pochybení:
Přepravu a manipulaci s ropnými látkami by jsme řešili podle platných směrnic Evropské Unie.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara