Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2010/2011
1. kolo, 26. 4. 2011


Text:

Když Matka slyší, jak žoldnéřská letadla střílejí do malých dětí, neváhá ani chvilku a podává svému nejmladšímu synovi pušku, aby do boje šel.

Úkoly:

1. Určete počet vět v souvětí.

2. Určete druh souvětí.

3. Vypište věty vedlejší a určete jejich druh.

4. Poslední dvě věty v textu upravte na věty s přímou řečí.

5. Určete větné členy:
do dětí
chvilku
pušku

6. Určete slovní druhy:
aby
do
svému

7. Utvořte 1. stupeň od přídavného jména:
nejmladšímu

8. Nahraďte slovo boje synonymem.

9. Podle jakého vzoru se skloňuje slovo dítě v jednotném čísle a podle jakého v čísle množném?

10. Vypište z textu záporné slovo, určete třídu a vzor.

11. Sloveso v první větě upravte do podmiňovacího způsobu.

12. Určete všechny mluvnické kategorie výrazu střílejí .

13. Najděte slovo zdrobnělé a utvořte od něj ještě dvě další zdrobnělé podoby.

14. Není v textu:
Opravte chybnou stylizaci věty:
Zúčastnil jsem se na včerejším zasedání.

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara