Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - rozbor - G8 - přijímací zkoušky 2008/2009
1. kolo, 22. 4. 2009


Text:

Přistoupil jsem ke kleci anduláka a zřetelně jsem vyslovoval slova máma a táta, o kterých jsem se dočetl v jiné knížce (Naše dítě), že jsou to obvykle první výrazy, které vycházejí z mluvidel.

Úkoly:

1. Určete počet vět v souvětí: ______________________________________

2. Vypište z textu věty vedlejší v pořadí, jak jdou za sebou, a určete jejich druh:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Poslední větu vedlejší nahraďte větným členem: ______________________________________

4. Určete významový poměr mezi větami hlavními: ______________________________________

5. Ve větách vedlejších určete holé podměty a přísudky a vypište je:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


6. Určete druh větného členu o kterých: ______________________________________

7. Vyhledejte podstatné jméno pomnožné: ______________________________________

8. Vyhledejte slovo, které má v jednotném a množném čísle různý rod: ______________________________________

9. Z posledních dvou vět vypište zájmena a určete jejich druh:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

10. Vypište číslovku a určete její druh: ______________________________________

11. Vypište kořeny slov:
přistoupil ______________________________________
dočetl ______________________________________
obvykle ______________________________________
výrazy ______________________________________
vycházející ______________________________________

12. Označte, jaký je muzikál žánr:
a) lyrický
b) epický
c) dramatický

13. Označte, kdo studoval na německobrodském gymnáziu:
a) Vladimír Vančura
b) Jaroslav Hašek
c) Josef Dobrovský

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara