Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - jazykový rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2007/2008


Text:

Roky práce s lidmi, kteří mají problémy s alkoholem nebo s drogami, naučily lékaře tomu, že problémům lze předejít, pokud je lidé nepodcení.

Úkoly:

1. Vypište z uvedeného souvětí větu(y) hlavní:
..................................................................................

2. Vypište z textu věty vedlejší a určete jejich druh:
..................................................................................
..................................................................................
3. Určete, kterými větnými členy jsou následující slova z výše uvedené věty:
roky ...............................
s lidmi ...............................
je ...............................

4. Určete, ke kterým slovním druhům patří následující slova z výše uvedené věty:
mají ...............................
tomu ...............................
že ...............................

5. Určete osobu, číslo, způsob, rod a vid slovesného tvaru "nepodcení" z výše uvedené věty:
..................................................................................
..................................................................................

6. Ke slovu "rok" z výše uvedené věty vyberte z následujících dvou slov slovo příbuzné a toto slovo podtrhněte:
léta
roční

Následující úkoly nesouvisí s úvodním textem

7. Rozlište, kdy jde o sousloví a kdy o volné spojení slov:
jednočlenná věta ...............................
Pythagorova věta ...............................
dlouhý provaz ...............................
vysoký dům ...............................
kyselina sírová ...............................

8. Nahraďte vyznačená podstatná jména synonymy:
Po obloze plul bílý obláček. ...............................
Na palouku kvetly kopretiny. ...............................

9. Nahraďte podstatná jména v závorkách přídavnými jmény od nich odvozenými tak, aby vzniklo smysluplné spojení slov. Toto spojení dejte do 6. pádu s předložkou (v):
(Praha) metro v ...............................
(Slezsko) a (Morava) města v ...............................
(Beskydy) lesy v ...............................

10. Nahraďte přídavná jména podstatnými jmény označujícími vlastnosti. Podstatná jména musí být odvozena od daných přídavných jmen a musí vzniknout smysluplné spojení slov:
(modrý) pomněnek ...............................
lidská (slabý) ...............................
radostné (mladý) ...............................

11. Označte správnou odpověď:
Próza
a) je psána ve verších
b) nikdy nemá děj
c) není psána ve verších

12. Označte správnou odpověď:
Libreto k Prodané nevěstě napsal
a) Bedřich Smetana
b) J. K. Tyl
c) Karel Sabina

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara