Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - jazykový rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2006/2007


Text:

Ačkoliv většina okrasných druhů rostlin pochází z cizích zemí, mnohé z nich se tak dobře přizpůsobily našim půdním i klimatickým podmínkám, že jsou schopné růst i mimo zahrady ve volné přírodě.

Úkoly:

1. Číslicí napište počet vět v souvětí: ..................

2. Vypište vedlejší věty v pořadí, jak jdou za sebou a určete jejich druh:

......................................................
......................................................

3. Určete slovní druhy u těchto slov z textu:
většina ..................
nich ..................
mimo ..................

4. Z 1. věty souvětí vypište přísudek a určete u něj následující slovesné kategorie: osoba, číslo, čas, způsob a vid
......................................................
......................................................

5. Z textu vypište slovo cizího původu a napište do hranaté závorky jeho výslovnost:
......................................................
......................................................

6. Ke slovu klimatický napište slovo základové, u něho určete rod a napište tvar 2. pádu čísla jednotného:
......................................................

7. K určenému základovému slovu napište synonymum (český význam slova):
......................................................

8. Z textu vypište několikanásobný větný člen a určete, jakým je větným členem:
......................................................

9. Kolika slovními druhy může být tvar slova růst? Své tvrzení dokažte slovním spojením nebo větou:
......................................................
......................................................

10. Určete z textu tyto větné členy
z …zemí ..................
dobře ..................
podmínkám ..................

11. Napište správný tvar 2. osoby čísla jednotného podmiňovacího způsobu slovesa přizpůsobit se:
......................................................

12. Určete, který z uvedených literárních žánrů vypráví o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců:
a) legenda
b) mýtus
c) pohádka
d) pověst

13. Označte dvojici herců Osvobozeného divadla:
a) Suchý a Šlitr
b) Werich a Voskovec
c) Šimek a Sobota

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara