Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - jazykový rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2005/2006


Text:

Lyžování provází lidstvo odpradávna. Lyže, i když se svým vzhledem od těch dnešních podstatně lišily, se objevovaly všude tam, kde bylo nutné překonávat sněhová pole, do kterých by člověk jinak zapadl.

Úkoly:

1. Určete počet vět v souvětí.

2. Vypište z textu věty vedlejší v pořadí, jak jdou za sebou, a určete jejich druh:

3. Určete, kterými větnými členy jsou následující slova z výše uvedené věty:
pole ....................
se objevovaly ....................
podstatně ....................

4. Určete, ke kterým slovním druhům patří následující slova z výše uvedené věty:
odpradávna ....................
lidstvo ....................
těch ....................
vzhledem ....................

5. Určete osobu, číslo, čas, způsob, rod a vid slovesného tvaru "se objevovaly" z výše uvedené věty:
........................................

6. Ke spojce "i když" ve výše uvedené větě uveďte spojku synonymní:
........................................

Následující úkoly nesouvisí s úvodním textem.

7. Podstatné jméno "pole" (v libovolném tvaru) užijte ve větách tak, aby bylo:
a) podmětem ........................................
b) přívlastkem ........................................

8. Z tučně vytištěného větného členu utvořte vedlejší větu a určete její druh:
Při opatrnosti se nám nemůže nic stát ............................................................

9. Vytvořte od následujících jmen příponami jména s významem hromadným:
kámen ....................
sloup ....................
loď ....................

10. Vysvětlete význam těchto obrazných pojmenování:
psí počasí ........................................
(On je) pěkné kvítko ........................................

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara