Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - jazykový rozbor - G4 - přijímací zkoušky 2004/2005


Text:

Na lodi, kterou otec pronajal, bylo místo pro deset lůžek, a protože by to byla pro nás samotné velmi drahá plavba, hledal další spolucestující, ač by bylo samozřejmě mnohem útulnější, kdybychom zůstali jen sami mezi sebou.

Úkoly:

1. Určete počet vět v souvětí a typ daného souvětí.

2. Vypište z textu 1. větu vedlejší:

3. Tuto větu vedlejší změňte na větný člen a zařaďte ho do věty řídící. Doplněnou větu řídící napište:

4. Určete větné členy slov z textu:
na lodi ..............
kterou .............

5. Určete slovní druhy těchto slov:

spolucestující .............
ač .............
jen .............

6. Ke každému z uvedených slov z textu napište 1 synonymum:
loď .............
drahá .............

7. Vypište přísudek z poslední věty souvětí a určete u něj osobu, číslo, způsob, rod a vid:

Následující úkoly se už nevztahují k danému souvětí:

8. Uvedenou větu napište správně:
Kdyby mně poslouchal, nemuseli bysme sebou brát o jeden kufr navíc.

9. Zatrhněte řádek, v němž jsou jen slova složená:
a) protiústavní, révokaz, domácnost
b) rukopis, kolotoč, zlatobýl
c) prahory, lamželezo, sousloví

10. Určete mluvnické číslo u podtržených slov:
Do krmítka jsme nasypali zrní. Otec natíral dveře.
krmítka ................
zrní ...................
dveře ..................

11. Slovo psaní může být konkrétní i abstraktní. Rozhodněte na základě textu:
a) psaní od kamaráda ...............
b) psaní odpovědi ...............

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara