Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - diktát - G4 - přijímací zkoušky 2013/2014
1. kolo, 22. 4. 2014


Výlet na Berounsko

Eva, Petra a Jan se rozhodli, že si zpestří dovolenou výletem na některý z českých hradů. I když Karlštejn patří v Čechách k nejznámějším, krása jeho hradeb a věží každého turistu i přesto překvapí. Smysl a poslání hradu byly odedávna výjimečné. Prozíravý král Karel IV. ho určil pro ochranu říšských korunovačních klenotů a cenných listin v dobách válek.

Prohlédli si tamější skvosty a pokračovali k nejrozsáhlejšímu jeskynnímu komplexu v Čechách, Koněpruským jeskyním. Když byly v roce 1950 objeveny, našly se tu četné zkamenělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřili tygři šavlozubí i jeskynní medvědi. Velké překvapení poskytl novější nález zrezivělých plechových plátů a nářadí na místě, kde neznámí penězokazi razili falešné husitské haléře se znakem českého krále. Jejich úkryt byl ale prozrazen, královi zbrojnoši jeskyni po krátkém obléhání dobyli a podvodníci byli po zásluze potrestáni.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara