Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - diktát - G4 - přijímací zkoušky 2006/2007


Výlet na hrad

V neděli jsme se vydali na celodenní výlet. Šli jsme silnicemi i pěšinami mezi poli. Před polednem jsme dorazili do vsi pod starobylým hradem. Mezi korunami sliv a jabloní jsme vzhlíželi k mohutné tvrzi, která jako by vyrůstala ze skály. Po chvíli příkrého stoupání jsme přišli k hradnímu vchodu, kde jsme se připojili k jiným turistům. Průvodce nám vypravoval, že hrad pochází z doby Přemysla Otakara II. Procházeli jsme úzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmi. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylo na nich ani stopy po rzi. Nakonec jsme si prohlédli i žalářní kobky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi, když jsme se opět dostali z hluboké tmy na slunné nádvoří.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara