Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

ČJ - diktát - G4 - přijímací zkoušky 2005/2006


Jarní vycházka

Konečně se rozzářilo jarní slunce, zmizely zbytky sněhu a je opět slyšet ptačí zpěv. Zrána se třpytí na trávě kapky rosy a odpoledne je příjemně teplo. Na pískem vysypané cesty vyjeli cyklisté s koly, vyběhli sportovci a vyšli důchodci se psy.
Také my jsme zatoužili po oddechu. Spolu se svými učiteli jsme vyrazili na celodenní výlet. Cílem naší cesty byla zoologická zahrada. Sluneční paprsky brzy zrána nesměle prorážely ranní mlhu a my jsme byli mezi prvními návštěvníky. Zaujali nás plazi, ptáci a lvi, obdivovali jsme žirafy, pávy i osly.
V poledne jsme poobědvali v blízké hospůdce U Lva a vydali jsme se zpět pěšky přes les. Nad námi tajemně šuměly vysoké stromy, v trávě omamně voněly jarní květy. S radostí jsme si zazpívali všechny oblíbené písně, na které jsme si vzpomněli.
Strávili jsme neobyčejně hezký den, a proto jsme na své povinnosti úplně zapomněli.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara