Maturitní zkouška z ČJ - seznam literatury

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 13. 03. 2019

Maturitní zkoušky se kvapem blíží, ústní maturitní zkoušky na GHB budou zahájeny 20. 5. 2019. Jednou ze studentských povinností, kterou ukládá platná legislativa, je odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části. V tomto článku najdete formulář pro seznam i další informace.

Maturitní zkoušky se kvapem blíží, ústní maturitní zkoušky na GHB budou zahájeny 20. 5. 2019. Jednou ze studentských povinností, kterou ukládá platná legislativa, je odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části. V tomto článku najdete formulář pro seznam i další informace.

Pro potřeby ústní maturitní zkoušky z českého jazyka se stanoví školní seznam literárních děl, tzv. kánon. Z tohoto kánonu musí každý student sestavit (podle daných pravidel) vlastní seznam literárních děl, ze kterého si bude losovat při maturitní zkoušce. Tento seznam je nutné do konce března odevzdat řediteli školy.

Pokyny pro studenty maturitních tříd na GHB: stáhněte si formulář pro seznam literárních děl. Formulář na počítači vyplňte, vytiskněte a podepište. Odevzdejte ho svému učiteli českého jazyka nejpozději do pondělí 25. března 2019; vyučující ČJ seznamy za celou třídu odevzdá řediteli školy.