Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 17. 06. 2024

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení podle § 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) pro školní rok 2024/2025. Bližší informace najdete v článku.

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení podle § 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) pro školní rok 2024/2025.Počet přijímaných uchazečů

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání jsou následující:

Obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium): 1 uchazeč


Kritéria přijímacího řízení

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2024/2025.

Kritéria přijímacího řízení pro 1. ročník nižšího stupně osmiletého studia (uchazeči z 5. tříd ZŠ)


Jak odevzdat přihlášku

Termín pro podání přihlášky je 20. červen 2024. Přihlášku lze podat pouze v listinné podobě (přihláška ke stažení). Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Žádné přílohy nejsou vyžadovány.


Uchazeči o studium na GHB nemusí dokládat lékařské potvrzení

Gymnázium Havlíčkův Brod nepožaduje doložit k přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Podle vyjádření Ministerstva financí se v případě posudku lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče o studium jedná ve smyslu § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o výkon provedený v osobním zájmu, jehož cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce - úhrada těchto výkonů se tak nehradí ze zdravotního pojištění. Chceme proto zájemcům o studium na GHB zjednodušit proces podání přihlášky a zároveň ušetřit související náklady.

V případě, kdy naší škole budete chtít předat důležitou informaci o zdravotním stavu žáka mající vliv na průběh přijímacího řízení, máte samozřejmě možnost potvrzení o zdravotní způsobilosti k přihlášce přiložit.


Více informací najdete na webu prihlaskynastredni.cz

.