Informace pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 16. 05. 2024

Článek obsahuje informace pro všechny účastníky letošního přijímacího řízení na naše gymnázium.

Článek obsahuje informace pro všechny účastníky letošního přijímacího řízení na naše gymnázium.

1. Informace pro uchazeče, kteří byli přijati ke studiu

Uchazeči, kteří byli na gymnázium přijati, obdrží v nejbližších dnech e-mail s informacemi o budoucím studiu.

Uchazeči o čtyřletý cyklus v tomto mailu dále najdou odkaz na dotazník na volbu cizích jazyků a případnou preferenci spolužáků ve třídě. Na základě těchto údajů budou rozřazeni do budoucí 1.C a 1.D. Ve středu 5. 6. od 16.00 se uskuteční schůzka nově přijatých uchazečů čtyřletého cyklu a jejich zákonných zástupců s třídními učiteli. Třídní učitelkou v 1.C bude Mgr. Radka Pořízová, třídní učitelkou v 1.D pak Mgr. Eva Součková.

Ve středu 19. 6. od 16.00 se uskuteční schůzka nově přijatých uchazečů osmiletého cyklu a jejich zákonných zástupců s třídním učitelem, kterým bude pro první čtyři roky studia Mgr. Ondřej Láska.

2. Informace pro uchazeče, kteří nebyli přijati ke studiu

Nepřijatí uchazeči jsou v novém sytému přijímacího řízení rozřazeni na další školy dle preferenčního pořadí, které uvedli v přihlášce ke studiu na střední školu. Kapacita budoucích prvních tříd našeho gymnázia je v tuto chvíli zcela naplněna a žádné dalších uchazeče proto přijímat nemůžeme.

Jakékoliv dotazy, připomínky apod. zodpoví ředitel školy na mailu bouchal@ghb.cz, případně na telefonu 569 669 330 a mob. 728 228 575.