Výsledky voleb do školské rady

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 04. 2024

Během třídních schůzek 17. 4. 2024 proběhly volby do školské rady. Volili členové pedagogického sboru a zákonní zástupce nezletilých žáků a zletilí žáci. Výsledky voleb najdete v tomto článku.

Během třídních schůzek 17. 4. 2024 proběhly volby do školské rady. Volili členové pedagogického sboru a zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Pedagogičtí pracovníci za své zástupce na další tříleté období zvolili Mgr. Marii Cinkovou Novotnou a Mgr. Lucii Doležalovou.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci vybírali ze čtyř kandidátů a zvolili Mgr. Pavla Práška a Ing. Janu Šidlákovou.

Podrobné výsledky voleb jsou uvedeny v zápise z voleb.