Návštěva Německa

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Německý jazyk, Vydáno dne: 30. 04. 2024

Na konci dubna se zúčastnili studenti našeho gymnázia třídenního zájezdu do Německa. Na programu byla návštěva Berlína, Postupimi a Drážďan. 

 Počasí bylo v oněch třech dnech poněkud nestálé, ale to nám nezabránilo, abychom si prohlédli spoustu zajímavých památek a vychutnali si atmosféru několika německých měst.

A jaké dojmy měli sami studenti? 

Náš třídenní výlet do Německa započal v Drážďanech, kde jsme navštívili například Zwinger, jeden z nejznámějších barokních komplexů. Prošli jsme se zde mimo jiné po úchvatném divadelním náměstí a prohlédli jsme si působivý nástěnný obraz Fürstenzug, který mne velice zaujal. Avšak nejvíce mne uchvátila Braniborská brána v Berlíně, kam jsme se po návštěvě Drážďan přesunuli. Druhý den jsme se prošli po krásném francouzském parku a po okolí zámku Sanssouci ve městě Postupim. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli zpět do Berlína, kde jsem byla nadšena z prohlídky olympijského stadionu. Třetí a zároveň poslední den jsme měli možnost vidět rozdíly mezi bývalým východním a západním Berlínem z televizní věže, která se nachází v centru města. Poslední návštěvou byl památník židovským obětem druhé světové války. Tato pamětihodnost ve mne zanechala velmi silný dojem. Tereza Sýkorová, 3.D

 Odpovědět na otázku, které místo na mne v Berlíně udělalo největší dojem, je velice těžké. Berlín je město plné nesmazatelných stop historie a věřím, že každému se do srdce nějaká ta jeho část vtiskne. Kdybych však opravdu měla jedno takové místo vybrat, pak bych jednoznačně odpověděla, že nejhlubší dojem ve mně zanechaly zbytky Berlínské zdi. Vidět na první pohled nepříliš vysokou a poměrně tenkou zeď, která kdysi město rozdělovala na dva zcela odlišné světy, pro mne byl vskutku nezapomenutelný zážitek. Daniela Dvořanová, 7.A 

 Exkurzi jsem si opravdu užila, jen škoda, že byla tak krátká. Nejvíc se mi líbily zámek Sanssouci, Fernsehturm a Olympiastadion. Byla jsem v Německu poprvé, ale určitě ne naposledy. Doufám, ze bude spousta dalších podobných exkurzí. Adina Poděbradská  2.C

 Výlet do Berlína a Drážďan s naší školou byl velmi pestrý zážitek. Byli jsme schopni si prohlédnout fascinující památky jako je například Braniborská brána, Olympijský stadion, palác Sanssouci nebo úchvatný výhled z Berlínské Fernsehturm. Zájezd jsme si velmi užili. Radim Kos, 2.D