Úspěch v lingvistické olympiádě

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 18. 04. 2024

Kunimaipa, wabština či nahuatl - to jsou jen některé z exotických jazyků, kterými se zabývali účastníci školního kola České lingvistické olympiády. Tato soutěž spojuje prvky lingvistiky, informatiky a matematiky a je tedy zajímavá pro zájemce z různých oborů.

Na našem gymnáziu se školního kola soutěže zúčastnilo 15 studentů, kteří řešili stejné úlohy jako více než dvoutisícovka dalších studentů z celé ČR. Dané jazyky samozřejmě nemohou účastníci znát. Podle indicií je nutné vyřešit různé úlohy, při kterých se ukáže, zda jsou soutěžící schopni logicky přemýšlet a dávat si věci do souvislostí. Na přípravě soutěže se podílí studenti a akademičtí pracovníci Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

V lednu se uskutečnilo regionální kolo soutěže a v dubnu pak národní kolo. Náš student Vít Černý z kvinty obsadil v národním kole skvělé 5. místo z celkem 56 účastníků. Na 10 nejlepších čeká víkendové soustředění a čtyři vybraní studenti pak vytvoří tým, který bude reprezentovat naši zemi na Mezinárodní lingvistické olympiádě, jež se uskuteční v červenci v Brazílii.

Vítkovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!