Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 24. 01. 2024

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení podle § 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) pro školní rok 2024/2025.

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení podle § 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) pro školní rok 2024/2025.Kritéria přijímacího řízení

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních oborů pro školní rok 2024/2025.

Kritéria přijímacího řízení pro 1. ročník čtyřletého studia (uchazeči z 9. tříd ZŠ)

Kritéria přijímacího řízení pro 1. ročník nižšího stupně osmiletého studia (uchazeči z 5. tříd ZŠ)


Počet přijímaných uchazečů

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání jsou následující:

Obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 60 uchazečů
Obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium): 30 uchazečů


Způsob a náhradní způsob hodnocení uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. U těchto uchazečů vytvoří ředitel školy redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.


Školní přijímací zkouška

Ředitel školy pro 1. kolo přijímacího řízení nestanovil školní přijímací zkoušku.


Uchazeči o studium na GHB nemusí dokládat lékařské potvrzení

Gymnázium Havlíčkův Brod nepožaduje doložit k přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Podle vyjádření Ministerstva financí se v případě posudku lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče o studium jedná ve smyslu § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o výkon provedený v osobním zájmu, jehož cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce - úhrada těchto výkonů se tak nehradí ze zdravotního pojištění. Chceme proto zájemcům o studium na GHB zjednodušit proces podání přihlášky a zároveň ušetřit související náklady.

V případě, kdy naší škole budete chtít předat důležitou informaci o zdravotním stavu žáka mající vliv na průběh přijímacího řízení, máte samozřejmě možnost potvrzení o zdravotní způsobilosti k přihlášce přiložit.


Jak odevzdat přihlášku

Termín pro podání přihlášky je 20. února 2004. Přihlášku lze podat třemi způsoby:


  1. elektronicky (s elektronickou identitou, např. bankovní identitou) - přihlášku vyplníte online v digitálním přihlašovacím systému DiPSy na adrese www.dipsy.cz. Elektronicky lze podat přihlášku od 1. února 2024. Tento způsob podání přihlášky doporučejeme.
  2. výpisem ze systému - vše vyplníte v digitálním přihlašovacím systému DiPSy na adrese www.dipsy.cz, ale bez přihlášení a ověření identity. Nahrajete přílohy (vysvědčení ze ZŠ a další). Ze systému vytisknete výpis přihlášky a doručíte na vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).
  3. tiskopis se všemi přílohami - vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy (poštou, osobně, datovou schránkou). Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola požaduje (např. kopie vysvědčení ze ZŠ nebo hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání potvrzené základní školou). Každá přihláška musí mít školy uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí. Sekretariát bude vytištěné přihlášky přijímat takto: po - čt 7.30-15.30; pá 7.30 -14.00; v době jarních prázdnin (12. - 16. 2. 2024) bude sekretariát otevřen po - čt 8.00-13.00. 

Více informací najdete v prezentaci z lednového dne otevřených dveří a na webu prihlaskynastredni.cz

.