Špičkový český fyzik přednášel na GHB

Autor: Mgr. Václav Vydlák <vvydlak(at)email.cz>, Téma: Fyzika, Vydáno dne: 21. 12. 2023

Ve středu 13. 12. 2023 se septimáni spolu s vybranými žáky vyššího gymnázia zúčastnili přednášky s názvem Energie budoucnosti - začátky doby sluneční (aneb o využití fotovoltaické přeměny).

Ve středu 13. 12. 2023 se septimáni spolu s vybranými žáky vyššího gymnázia zúčastnili přednášky s názvem Energie budoucnosti - začátky doby sluneční (aneb o využití fotovoltaické přeměny).
Za zprostředkování přednášky, se kterou k nám přijel z Prahy RNDr. Antonín Fejfar, patří poděkování British Council.  
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. je špičkový český fyzik, který působí ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Specializuje se na fyziku tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku. Do agendy Akademické rady AV ČR vnesl téma udržitelnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Tuto vědní oblast zpřístupňuje formou přednášek také veřejnosti. Je autorem nebo spoluautorem mezinárodně ceněných vědeckých publikací.

Anotace přednášky 
Fotovoltaická přeměna slunečního svitu je v současné době nejrychleji se rozvíjejícím zdrojem obnovitelné energie. Současná fotovoltaika využívá pokročilé nanotechnologie pocházející z polovodičového průmyslu, ale na rozdíl od miniaturních polovodičových součástek sluneční panely již zabírají plochu tisíců kilometrů čtverečních. Ve výzkumu, který vedl k dnešním vysoce účinným slunečním článkům, lze vysledovat příběh, který obsahuje překvapivé inspirace i dramatické zvraty, a stojí za to ho vyprávět.

Přednáška se u studentů setkala s velmi pozitivním ohlasem. O dojmy z přednášky se za všechny zúčastněné podělili Daniela Dvořanová a Vojtěch Šrom.  
 
"Přednáška pana Fejfara nám umožnila zaměřit se na problematiku solárního záření, konkrétně na fotovoltaickou přeměnu sluneční energie. Osobně mne nejvíce zaujal způsob, kterým pan Fejfar přednášel. Značné nadšení přednášejícího se postupně přeneslo i na diváky. K lepší představě probíraného tématu posloužilo i množství grafů, jimiž svoji prezentaci doplňoval. V případě složitějších grafů svým posluchačům ochotně graf vysvětlil a přiblížil. Přednáška pro mne byla velice přínosným a v mnoha věcech velmi obohacujícím zážitkem."

Dvořanová Daniela, 7.A 


"Přednáška pana Fejfara se mi velice líbila, a to i přes to, že nejsem zrovna prominentním studentem fyziky. Téma přednášky se týkalo aktuálního problému, se kterým se vídáme každý den, ať už na internetu, či v televizi. Prezentace, již si pan Fejfar připravil, obsahovala spoustu na pohled složitých grafů, které však dokázal skvěle vysvětlit a popsat tak, že jim porozuměl každý. Přednáška mi pomohla lépe pochopit fungování a význam solární energie a udělat si představu o aktuálním stavu solární energetiky."

Vojtěch Šrom, 7.A
Fejfar_A
Fejfar_B
Fejfar_D
Fejfar_C