Zpětnovazební dotazníky 2023

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 11. 2023

Článek přináší bližší informaci o zpětnovazebních dotaznících, jež mohou rodiče i studenti vyplňovat v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2023.

Článek přináší bližší informaci o zpětnovazebních dotaznících, jež mohou rodiče i studenti vyplňovat v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2023.

V tradičním čase podzimních třídních schůzek se obracíme na rodiče i studenty se zpětnovazebními dotazníky. Otázky jsme zásadním způsobem rozšířili a proměnili tak, aby efektivněji zrcadlily rodičovský i studentský pohled na fungování školy. Data, která vyplněním dotazníků získáme, pomohou nastavit další práci ve škole. Dotazníky připravilo vedení školy, které též provede vyhodnocení získaných dat a rozhodne o případných návazných krocích, které z vyhodnocení vyplynou. S vyhodnocením a návaznými kroky budou seznámeni nejdříve vyučující, posléze studenti i rodiče. Data pak dále využijí třídní učitelé při třídnické práci, ostatní pedagogové při své práci v jednotlivých předmětech a školní poradenské centrum (psycholožka, kariérní poradkyně a preventistka) též při své další činnosti.

Odkaz na dotazníky jsme rozeslali pře Bakaláře – studentům na jejich studentské účty, rodičům na rodičovské. Anonymita všech zúčastněných je zajištěna. Cílem šetření není jakési sumativní hodnocení činností a dalších jevů, má sloužit ke zlepšení konkrétních položek práce a dalšího pobytu ve škole. Za vyplnění děkujeme předem.