Legendární výtvarný kurz gymnázia opět na scéně

Autor: Mgr. Daniel Koráb <korab(at)ghb.cz>, Téma: Výtvarná výchova, Vydáno dne: 23. 10. 2023

8. ročník výjimečné akce pro výtvarně talentované studenty je po pěti letech zpět – aneb Libice 2023!

Bývalo zvykem, že jsem vzpomínku na proběhlý výtvarný kurz obvykle začínal slovy: “Brány statku Malířovna se otevřely novým výtvarníkům z gymnázia.“ Ta brána bývala skutečná a za ní svět jenom pro nás, bohémský prostor v kouzelném místě pod Lipnicí. Uběhlo pět dramatických let, během kterých se změnil svět a ten zabouchl i vrata naší Malířovny. Ale duše „výtvarného statku“ putovala a oblékla se nakonec do podobného prostoru, který jí, jak se ukázalo, padl jako ulitý. A tak staré panty znovu umělecky zavrzaly a bránu k týdennímu tvoření nám otevřel tentokrát Pilnův statek. Možná se ptáte, kde tato báječná usedlost leží, a i kdybyste se neptali, sám si rád odpovím. V Libici nad Doubravou (Chotěboř) v podhůří Železných hor, nad pravým břehem řeky Doubravy. V pondělí 18.9. 2023 prošlo vraty tohoto Libického statku 17 studentů se trojčlenným dozorem, aby zde strávili týden naplněný tvorbou a zážitky, zkrátka uměním.

Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou

Výtvarný kurz se vyprofiloval již před lety jako družební týdenní akce gymnázia Havlíčkův Brod a Gymnázia Vrchlabí (nyní Jilemnice), a to především díky přátelství a tvůrčí spolupráci dvou výtvarníků a pedagogů - Dana Korába (GHB) a Jana Salveta (GJ). Cílem kurzu je týdenní soustředěná tvorba mimo školní lavice pro talentované studenty a zájemce, jedná se tedy o výběrovou akci napříč věkem, tedy spíše pro starší studenty. Zájem studentů bývá veliký a počty přetékají limity ubytoven.

Tradičně také bývá kurzovní tvorba pojena jedním tématem, to letošní bych souhrnně nazval „Andělé a démoni“. Andělsky bylo u říčky Doubravky při kresbách v plenéru, svého anděla si každý vyleptal do skleněné tabulky, sítotisk na trička měl odhalit, jak vnímáme umění – padlé z nebe či vznášející se v nebeských výšinách. Démonické byly noci u ohně s hudbou a pekelně vonícími špekáčky. Nakonec nám naše tváře při facepaintingu určily dvojice – anděl a démon. Poetiku vesnického prostředí rozzářila i večerní projekce Fimfára a noci potom čarovaly samy kouzlo z ticha a měsíčního svitu. Zkrátka Libice – líbí se více, Pilnův statek – pilně tvořit!

Poděkování patří paní Klepetkové z Úřadu městyse Libice nad Doubravou za pohodovou domluvu a péči, Láďovi Bambuchovi z Hostince U Bambuchů za pohostinnost a několik dobrých vtipů, paní kuchařce za maminkovské obědy a zvláště za rajčátka ze zahrádky, paní vedoucí z potravin za vynikající snídaňovou spolupráci, vrchlabskému nočnímu hlídači pořádku Ondřeji Tropovi, panu Zdeňku Rejnkovi za cestu autobusem tam a zase zpátky. Také našemu milému vedení gymnázia, které nás přijelo navštívit, venkovskému léčivému tichu, sv.Jiljí a skvělým dětem – výtvarníkům! A bráně – která se snad zas příští rok otevře!

Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou
Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou
Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou

Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou
Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou
Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou

Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou
Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou
Výtvarný kurz 2023, Libice nad Doubravou