Podzimní třídní schůzky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 10. 2023

Třídní schůzky v podzimním termínu proběhnou ve středu 8. 11. 2023 od 16.00.

Třídní schůzky v podzimním termínu proběhnou ve středu 8. 11. 2023 od 16.00.

Rodiče se nejdříve sejdou s třídnímu učiteli nad informacemi o výuce a prospěchu studentů, posléze budou moci obvyklým způsobem konzultovat s vyučujícími jednotlivých předmětů.

V týdnu od 6. do 12. 11. bude též probíhat online zpětnovazební šetření, o jehož cílech a způsobu vyplnění budeme rodiče informovat nejpozději 6. 11. prostřednictvím Bakalářů.