Učitel Vysočiny 2023 je z našeho gymnázia

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 10. 2023

V pátek 13. 10. proběhlo v aule Vysoké školy polytechnické Jihlava slavnostní vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2023. Mezi deset oceněných porota vybrala i Václava Vydláka z našeho gymnázia.

V pátek 13. 10. proběhlo v aule Vysoké školy polytechnické Jihlava slavnostní vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2023. Mezi deset oceněných porota vybrala i Václava Vydláka z našeho gymnázia.

V rámci ankety byli oceněni pedagogové základních a středních škol napříč Krajem Vysočina. Z návrhů podaných vedením škol a přihlášek vypracovaných jednotlivými učiteli a učitelkami vybírala devítičlenná komise dle předem daných kritérií jako je například rozvoj potenciálu žáků, motivace k učení ale i profesní rozvoj a práce pro odbornou učitelskou komunitu. 

Při vyplňování přihlášky do ankety na sebe Václav Vydlák mimo jiné prozradil následující: „Jakožto učitel fyziky jsem se často setkával a stále setkávám se strachem z tohoto oboru, s obavou, že jde o těžký předmět, který mohou zvládnout jen výjimečně nadaní jedinci. Osobně jsem přesvědčen o opaku, fyziku považuji především za dobrodružství, které může otevírat nové horizonty a probouzet přirozenou zvídavost. A právě toto své osobní přesvědčení se ve svých hodinách snažím předat i studentům.“

Václavu Vydlákovi přejeme, aby se mu citované krédo dařilo naplňovat co nejvíce a děkujeme mu za důstojnou reprezentaci školy.