Odvaž se používat vlastní rozum!

Autor: Mgr. Lucie Doležalová <dolezalova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 11. 09. 2023

Registrace do Logické olympiády 2023 je zahájena a bude ukončena 30. září 2023.

Odstartoval nový ročník Logické olympiády, ve které nejsou důležité vědomosti, ale nadání a logické myšlení. Soutěž má tři kola. Úvodní kolo probíhá on-line, žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia soutěží v kategorii B a středoškoláci v kategorii C. Ti nejlepší postoupí do krajského kola a o vítězi rozhodne finále na Pražském hradě. 

Pro každý ročník je potřeba nová registrace soutěžících, registrace z minulých let nejsou platné. Nezapomeňte se tedy nejpozději do 30. září zaregistrovat! 

Podrobnější informace a registrace na www.logickaolympiada.cz.