Prázdninové rekonstrukce

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 08. 2023

Zásadních stavebních úprav se o letošních prázdninách dostalo laboratoři chemie, "staré" učebně ICT i vjezdu na hřiště.

Jamile na konci června opustili školu studenti, nastoupily do ní stavební firmy. Kompletní stavební a nábytkovou rekonstrukcí prochází laboratoř chemie, úplné přestavby se dočkala také "stará" učebna ICT. Manipulační prostor vedle hřiště byl odvodněn dešťovou kanalizací a dostalo se mu též nové přístupové cesty. Do všech těchto prací investoval zřizovatel, Kraj Vysočina cca 4 miliony korun.