Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Různé, Vydáno dne: 21. 06. 2023

Výběrem fotografií se vracíme k slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení, které proběhlo v kostele svaté Rodiny ve středu 1. června 2023.


Výběrem fotografií se vracíme k slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení, které proběhlo ve středu 1. června v kostele svaté Rodiny.

Vybrané fotografie mají za úkol přiblížit slavnostní atmosféru akce, úplný soubor všech najdete pod následujícím odkazem:

https://eu.zonerama.com/michalvenc/Album/9888276

Michalu Vencovi z 6.A děkujeme za focení i následnou editaci!

MZ_23
MZ_23
MZ_23
MZ_23

MZ_23
MZ_23
MZ_23
MZ_23

MZ_23
MZ_23
MZ_23