Dětský den pro Broďáky, aneb když spolupracuje celá třída

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 21. 06. 2023

Součásti letošních majálesových oslav, které pořádali studenti našeho gymnázia, byl i hojně navštívený dětský den.


Součásti letošních majálesových oslav, které pořádali studenti našeho gymnázia, byl i hojně navštívený dětský den. Akce startovala v pátek 19. května odpoledne v areálu Plovárenská a dva a půl kilometrů dlouhá trasa byla protkána osmi stanovišti, na kterých celkem 223 dětí třeba skákalo v pytlích, střílelo z nerf pistolí, přebíralo hrách a kukuřici nebo plnilo vědomostní úlohy. Včetně dětského doprovodu si celou trať prošlo 750 lidí, na které v cíli čekaly odměny a další bohatý doprovodný program.

Podle hlavních organizátorů akce Valérie Kostkové a Filipa Majera ze 2.D bylo nejtěžším úkolem připravit trasu s jednotlivými stanovišti a sehnat sponzory, kteří by zajistili odměny pro účastníky. Milým překvapením pro ně naopak byl velký počet návštěvníků, přátelská a radostná atmosféra celé akce a především skutečnost, že se do její organizace zapojili úplně všichni spolužáci ve třídě. Nepochybujeme o tom, že všichni tito organizátoři si z akce odnesou praktické a užitečné zkušenosti i to, že klíčovou roli mezi nimi hraje vzájemná pomoc a spolupráce.

 

majales

majales

majales

majales

majales