Nadprůměrné hodnocení našich studentů Českou školní inspekcí

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 14. 06. 2023

V tomto školním roce prošli studenti našeho gymnázia trojím testováním České školní inspekce. Máme radost, že se jim daří dosahovat výborných výsledků. Vedle dlouhodobě nadprůměrného hodnocení našich maturantů u celostátních didaktických testů maturitní zkoušky tak škola získává další pozitivní objektivní zpětnou vazbu.

V tomto školním roce prošli studenti našeho gymnázia trojím testováním České školní inspekce. Máme radost, že se jim daří dosahovat výborných výsledků. Vedle dlouhodobě nadprůměrného hodnocení našich maturantů u celostátních didaktických testů maturitní zkoušky tak škola získává další pozitivní objektivní zpětnou vazbu.

Testováním prošli na jaře 2023 studenti kvarty, zkoušeny byly jejich kompetence v oblasti německého jazyka, francouzského jazyka a fyziky:

Testování ČŠI 2022/2023

Kvartáni byli srovnáváni se studenty dalších víceletých gymnázií, ale i s žáky devátých tříd základních škol. Rozdíl výsledků dosažených ve fyzice byl opravdu drtivý, ukazuje nejen na to, že jsou studenti v daném předmětu na naší škole dobře vedeni, ale i na velký rozdíl mezi studiem na víceletých gymnáziích a základních školách. Tento výsledek není ovšem vysvědčením práce pedagogů na základních školách. Ti v krajně nepříznivých systémových podmínkách odvádějí neskutečně dobrou a obětavou práci! Začít konat by měli především představitelé ministerstva školství. V německém a francouzském jazyce rozdíl mezi naším gymnáziem a ostatními školami tak drtivý není, protože v konečném vzorku je výrazně vyšší podíl gymnázií oproti základním školám, kde se často daný druhý cizí jazyk vůbec nevyučuje nebo se mu učí méně dětí. Přesto naši kvartáni i v těchto oblastech významně vyčnívají nad průměr.

Další testování České školní inspekce se zaměřilo na finanční gramotnost. Testováni byli studenti prvního ročníku a kvinty na podzim roku 2022.

Testování ČŠI 2022/2023

V první tabulce (vlevo) opět vidíme nadprůměrný výsledek našich studentů. Z druhé tabulky je ovšem patrný významný rozdíl mezi výsledky studentů čtyřletého a osmiletého cyklu. Zatímco „prváci“ těží především z dovedností, kterých nabyli na základních školách, studenti kvinty se mohou opřít o předchozí gymnaziální přípravu a jejich výsledky jsou o poznání lepší. Tabulky tak mj. na jiném vzorku potvrzují, co bylo řečeno výše u kvartánů.

Podstatné a optimistické poselství pro všechny naše studenty v této věci však přináší testování České školské inspekce v oblasti čtenářské gramotnosti, ze které byli zkoušeni žáci druhého ročníku a sexty.

Testování ČŠI 2022/2023

I zde dosahují naši studenti ve srovnání s ostatními testovaným středními školami významně nadprůměrného výsledku, ovšem ze druhé tabulky je patrné, že ve srovnání „s prváky“ se u „druháků“ rozdíl mezi žáky víceletého a čtyřletého cyklu stírá. „Čtyřleťáci“ se dokážou během svého studia rychle zlepšovat, „dotahovat se“ na „osmileťáky“ a spolupracovat tak na nadprůměrném výsledku celé školy. A to je dobrá zpráva pro všechny, neboť cílem našeho gymnázia je zprostředkovat kvalitní vzdělání všem našim studentům.