Studenti rekonstruují Zrzavého scénografické návrhy

Autor: Mgr. Daniel Koráb <korab(at)ghb.cz>, Téma: Výtvarná výchova, Vydáno dne: 01. 06. 2023

Před více než 120 lety studoval na našem gymnáziu nenápadný tichý student, který dostal na vysvědčení trojku z výtvarné výchovy. Jmenoval se Jan Zrzavý, okouzlil svět a v padesátých letech vytvořil nádherné scénografické realizace pro Národní divadlo.


Před více než 120 lety studoval na našem gymnáziu nenápadný tichý student, který dostal na vysvědčení trojku z výtvarné výchovy. Jmenoval se Jan Zrzavý, okouzlil svět a v padesátých letech vytvořil nádherné scénografické realizace pro Národní divadlo. A my se dnes k jeho odkazu se současnými studenty hlásíme, chceme napravit jednu křivdu (tu trojku) a vzkřísit ty krásné modely scén k operám.

Vše začalo už v roce 2011, když jsme s kolegou z vrchlabského gymnázia Janem Salvetem tvořili na výtvarném kurzu podle Zrzavého a sešli se poprvé s okrouhlickým pábitelem panem Ladislavem Langpaulem. Naše spolupráce s ním a se spolkem Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici prošla několika akcemi (2017 – výstava Jan Zrzavý a Benátky, 2018- Výtvarný kurz na téma Bretaň a Jan Zrzavý, Jeníkovy špacírky) až dospěla k vrcholnému bodu – projektu 3D replik scénografických modelů. „Spolek“ a pan Langpaul na tomto díle spolupracují s Národní galerií v Praze, Národním muzeem v Praze, Muzeem české hudby a Muzeem Bedřicha Smetany a cílem je představení Jana Zrzavého jako významného scénografa.

Chceme nyní na základě dochovaných předloh (pouze fotografie či torza) vytvořit 3D repliky maket a po dokončení je vystavovat při různých příležitostech. Jan Zrzavý vytvořil ve 40.-60. letech minulého století scénické a kostýmní návrhy pro více než dvě desítky oper a nyní studenti gymnázií (brodského a jilemnického) vzkřísí jejich podobu. Podíl „spolku“ je ve vyhledání podkladů, získání souhlasu příslušných institucí a ve výrobě korpusů maket (ty už jsou vyrobeny) a podíl gymnázií je na společném družebním výtvarném kurzu zaplnit korpusy pódií rekonstrukcemi kulis. V této chvíli je vše ve stádiu příprav, ale první zkušební scéna k Smetanově Prodané nevěstě je dokončena. Pracovala na ní studentka druhého ročníku oboru malba a ilustrace Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín Magdalena Rabencová v rámci své výtvarné praxe na našem gymnáziu.

Proč bychom se netěšili na další!!

 

dan
dan
dan
dan

dan
dan
dan
dan